Midland vs St. Ambrose 2-24-23Midland vs Monmouth 2-25-23Midland vs Benedictine 2-27-23Midland vs MBU 4-14-23Midland vs UHSP 4-15-23